Leveransinformation

Frakt tillkommer vid utcheckning i webshopen.

Vi erbjuder tre olika leveransalternativ; upphämtning, leverans till ombud samt hemleverans. 

Upphämtning av din möbel sker på Åloppevägen 48 i Bromma och är gratis. Vi meddelar dig i ett mail när produkten finns att hämta.

Leverans till ombud sker oftast redan dagen efter det att vi meddelar dig att produkten är redo för leverans. Pris anges vid utcheckning i webshopen och är beroende på totalvikten av din beställning. Leverans till ombud i Sverige sker med DHL.

Hemleverans av dina möbler sker med Bring. När produkten är redo för leverans kommer vi att kontakta dig för att planera leveransdag.

Kontrollera att det är möjligt att frakta möbeln i hiss alternativt att det går att komma in via dörrar och trapphus. Vintertid är det viktigt att väg/gång in till huset är framkomlig och isfri. Vägen fram till leveransadressen ska vara farbar och framkomlig.

När du fått ditt paket är det viktigt att du kontrollerar att emballaget inte är skadat innan du signerar att du tagit emot det. Detta för att möjliggöra eventuella reklamationer hos fraktbolaget.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shipping is added upon checkout.

We offer three different delivery options; pick up, delivery to agents and home delivery.

Picking up your furniture takes place at Åloppevägen 48 in Bromma and is free. We will notify you in an email when the product are available for pick up.

Delivery to agents often takes place days after we inform you that the product is ready for delivery. Price is stated at check-out in the web shop and depends on the total weight of your order. Delivery to agents in Sweden it´s done with DHL.

Home delivery of your furniture it´s done with Bring. When the product is ready for delivery, we will contact you to plan a delivery date.

Check that it is possible to transport the furniture in an elevator or that it is possible to enter through doors and stairwells. In winter, it is important that the road / entrance to the house is passable and ice-free. The road to the delivery address must be passable and passable.

Once you have received your package, it is important that you check that the packaging is not damaged before you sign that you have received it. This is to enable any complaints from the shipping company.