Soffbord Forest

Grönskan som växer i skogen och omfamnar furan, som blev till inspiration och en detalj i min möbel. Den gröna skivan likt vegetationen, rundstavarna i furu träden och glasskivan himlen och luften vi andas.
Min tanke är det ska finnas en lekfullhet med soffbordet som förhoppningsvis inbjuder till kreativitet genom att man kan skapa sitt eget personliga skogsmönster, med de löstagbara rundstavarna. Träden står där i skogen, stabilt och tungt, och precis som i skogen ger träden i min möbel även stöd, stöd åt böcker och tidningar.

The greenery growing in the forest and embraces the pine trees, which became inspiration and a detail in my furniture. The green board like the vegetation, the round bars in pine the trees and the glass top the sky and the air we breathe. My idea is that there should be a playfulness with the coffee table who hopefully invites you to creativity by being able to create your own personal forest pattern, with the removable round bars. The trees stand there in the forest, stable and heavy, and just as in the woods, the trees in my furniture also provide support, support for books and newspapers.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

STUDIO STERNER

Hej@studiosterner.com

+46 (0)73 - 107 18 48