Sminkbord Speculum

I det här projektet ville jag utforska hur man kan placera samt förändra speglarnas form på ett sminkbord. På sminkbordet Speculum har speglarna fått en organisk form i två olika storlekar och som tillsammans ramar in personens ansikte. Jag valde ett rökfärgat spegelglas för en mjukare ton. Speglarna kan placeras på olika ställen i bakkant på bordet genom att hål har borrats i skivan och speglarna fästs på rundstavar. Bordet kan även användas som skrivbord eftersom kork har fästs på baksidan av speglarna och kan fungera som anslagstavla. Genom att vrida på speglarna och placera dem på olika ställen kan du bestämma dig för om bordet ska användas som skrivbord eller sminkbord, eller kanske både och.

In this project I wanted to explore how to place and change the shape of the mirrors on a makeup table. On the Speculum makeup table, the mirrors have an organic shape in two different sizes and together frame the person’s face. I chose a smoked mirror glass for a softer tone. The mirrors can be placed in different places at the back of the table by drilling holes in the board and the mirrors are attached to round bars. The table can also be used as a desk because cork is attached to the back of the mirrors and can act as a notice board. By turning the mirrors and placing them in different places, you can decide whether the table should be used as a desk or makeup table, or maybe both.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

STUDIO STERNER

Hej@studiosterner.com

+46 (0)73 - 107 18 48