sängbord Viridis

På vilket sätt kan växter bli en inkorporerad del av möblemanget och bidra till hälsofrämjande effekter? Det var ur den meningen mitt examensarbete växte fram. Måste man verkligen ha en specifik möbel för sina krukväxt, men den enda funktionen att bära upp plantan? Kan man inte istället förena en möbel och en växt i en gemensam funktion? Soffbordet Viridis är en av möblerna i mitt examensarbete.

In what way can plants become an incorporated part of the furniture and contribute to health-promoting effects? It was out of that sense that my bachelor thesis grew. Do you really need a specific piece of furniture for your plant, with the only function to carry the plant? Can’t you instead combine a piece of furniture and a plant into a common function? The coffee table Viridis is one of the furniture in my bachelor thesis.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

STUDIO STERNER

Hej@studiosterner.com

+46 (0)73 - 107 18 48