Pall Flexilis

Utgångspunkten med workshopen där pallen blev till var att undersöka en designprocess som har materialet som utgångspunkt och kreativt verktyg.  Hur kan man hitta nya användningsområden för redan befintliga material och använda material på nya innovativa sätt? I mitt fall var det befintliga materialet gummisnodden och snodden blev till en sits, på pall Flexilis.

The starting point of the workshop where the stool was created was to investigate a design process that uses the material as a starting point and creative tool. How to find new uses for existing materials and use new innovative ways? In my case, the existing material was the rubber cord and the cord turned into a seat, on stool Flexilis.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

STUDIO STERNER

Hej@studiosterner.com

+46 (0)73 - 107 18 48