Interior consultation

Studio Sterner erbjuder inredningskonsultation och styling till både privatpersoner och företag.

Nätbaserad inredningskonsultation privatperson Behöver du enklare tips och hjälp med hur ditt hem kan utvecklas med små medel? En nätbaserad inredningskonsultation börjar med att du får svara på några frågor så att jag får en känsla för hur du vill att ditt hem ska se ut. Vilken känsla vill du ha i ditt hem, färger, stil och andra behov. Sedan kommer jag att behöva bilder och mått på rummet. Därefter kommer jag att sammanställa allt och skapa ett förslag till dig. Det kommer att likna en personlig broschyr fylld med tips och bilder samt förslag på inköp utifrån dina behov och budget.

Inredningskonsultation Behöver du hjälp med att få inspiration, tips och förslag på hur ditt hem kan utvecklas? Vill du att jag besöker dig i ditt hem och går igenom dina önskemål tillsammans med dig? Under ett hembesök går vi tillsammans igenom hemmets känsla, dess färger, stil och praktiska behov. Du får då berätta om dina funderingar, behov och drömmar. Under besöket kommer jag att ge dig tips och råd om hur du på egen hand kan gå tillväga för att skapa ditt drömrum/hem. Efter besöket kommer jag att sammanställa allt och skapa ett förslag till dig på hur du kan skapa ditt drömrum/hem. Förslaget kommer inom en vecka och du kommer då även ha möjlighet att ställa eventuella frågor. Jag hjälper dig längs vägen. Besöket är normalt en timme långt.

Styling Ska du sälja din bostad? Vill du ha hjälp med styling inför försäljning eller uthyrning? Mejla mig så diskuterar vi upplägg och pris.

Stylingkonsultation Ska du sälja din bostad och vill styla den själv med dina egna saker men inte riktigt vet hur? En konsultation kan vara rätt väg att gå. Efter ett besök i ditt hem får du tips och råd om hur du på egen hand kan gå tillväga för att skapa ett drömhem inför försäljning.

Studio Sterner offers interior design consulting and styling for both individuals and companies.

Web-based interior design consultancy Need simple tips and help with how your home can be developed with small means? An online interior design consultation starts with you answering some questions so that I get a feel for how you want your home to look like. What feeling do you want in your home, colors, style and other needs. Then I will need pictures and dimensions of the room. Then I will compile everything and create a proposal for you. It will be similar to a personal brochure filled with tips and pictures as well as suggestions for purchasing based on your needs and budget.

Interior Consultation Need help getting inspiration, tips and suggestions on how your home can be developed? Do you want me to visit you in your home and go through your wishes with you? During a home visit, we go through the feel of the home, its colors, style and practical needs together. You will then be able to tell us about your thoughts, needs and dreams. During the visit, I will give you tips and advice on how you can go about creating your dream room / home on your own. After the visit, I will compile everything and create a proposal for you on how to create your dream room / home. The proposal comes within a week and you will then also have the opportunity to ask any questions. I’ll help you along the way. The visit is normally an hour long.

Styling Are you going to sell your home? Do you want help with styling before sale or rental? Email me and we discuss the arrangement and price.

Styling Consultation Are you going to sell your home and want to style it yourself with your own stuff but don’t really know how? A consultation can be the right way to go. After a visit to your home, you will receive tips and advice on how you can go about creating a dream home for sale on your own.

– Price

STUDIO STERNER

Hej@studiosterner.com

+46 (0)73 - 107 18 48