Fruktskål Malum

Äppelskålen skulle byggas i furu och rymma 2 kg äpplen, det var kriterierna för uppgiften vi fick. Jag valde att göra en flexibel skål som kan ändras efter hur mycket frukt du har hemma för tillfället, liten skål till lite frukt och en större skål till mycket frukt. Du flyttar bara isär de skålade blocken och vips har du en större skål vid behov. Dessutom väcker skålen nyfikenhet, sitter den ihop på något sätt eller kommer blocken att välta. Välter gör de inte och de sitter inte heller ihop på något sätt.

The apple bowl was suppose to be built in pine and hold 2 kg of apples, that was the criteria for the task we were given. I chose to make a flexible bowl that can be changed according to how much fruit you have at home at the moment. A small bowl for a small amount of fruit and a larger bowl for a lot of fruit. You just move apart the blocks and you will have a larger bowl if needed. In addition, the bowl arouses curiosity, does it sit together in any way or will the blocks overturn. They do not overturn and do not sit together in any way.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

STUDIO STERNER

Hej@studiosterner.com

+46 (0)73 - 107 18 48