Bordslampa Herba

Jag ville undersöka om man kunde göra en lampa integrerad med växt istället för en växt med tillhörande belysning. Dessutom ville jag göra en bords- och fönsterlampa istället för någonting hängande. En funktion med något vackert och nyttigt, i ett. Slutresultatet blev en lampa med en botten i trä, frostat glas i mitten och en keramikkruka på topp. Med en hängande växt i krukan blir skuggspelet och mönstret väldigt intressant. Lampan skulle även kunna anpassas till utomhusklimat och göras större för att tex placeras vid entréer.

I wanted to investigate if you could make a lamp integrated with a plant instead of a plant with associated lighting. In addition, I wanted to make a table and window lamp instead of something hanging. A feature with something beautiful and useful, in one. The end result was a lamp with a wooden base, frosted glass in the middle and a ceramic pot on top. With a hanging plant in the pot, the shadow play and the pattern becomes very interesting. The lamp could also be adapted to outdoor climates and made larger, for example for placement at entrances.

Föregående Inlägg

STUDIO STERNER

Hej@studiosterner.com

+46 (0)73 - 107 18 48